Skolplacering

För att i så hög grad som möjligt förberedas för det kommande yrkeslivet placeras du under din utbildning i den verksamhet som svarar mot den examen du planerar och den inriktning du valt. För ämneslärarprogrammet och KPU/K-KPU med inriktning mot gymnasieskolan ska därför första VFU-kursen vara förlagd till grundskolans senare år (7-9) medan resterande VFU bör vara förlagd till gymnasieskolan. För grundlärarprogrammet med inriktning F-3 kan den första eller den andra VFU-kursen vara förlagd till förskoleklass. För förskollärarprogrammet kan den sista VFU-kursen vara förlagd till förskoleklass.

Du återkommer oftast till samma skola i den kommun där du är grundplacerad. Du kan ha olika handledare, eftersom det är bra att möta olika kategorier av lärare.

Utbildningen accepterar bara skolplaceringar som sker genom VFU-samordnaren i de kommuner som Uppsala Universitet har avtal med. Detta gäller även för KPU-distansstudenter där VFU-enheten försöker teckna lokala avtal i närheten av hemorten.

Senast uppdaterad: 2022-12-22