Det behöver du tänka inför din VFU

 Registrera dig på kursen

Lämna in en VFU-begäran Om du avser att göra VFU ska du också lämna in en VFU-begäran. Detta gör du inför varje VFU-kurs. 

Om det finns särskilda skäl

Information - via mejl, Studium samt informationstillfällen

Rätt kontaktuppgifter

VFU-samordnaren i din kommun placerar

Kontakta din handledare när du har fått din VFU-plats

Begär registerutdrag från Polisen i god tid

Om du inte har fått en placering två veckor innan VFU börjar

Senast uppdaterad: 2022-12-22