Grundplacering

Inför din första VFU kopplas du till en av universitetets samverkanskommuner för VFU, det blir din grundplacering. Vid grundplacering utgår lärarutbildningen från folkbokföringsadress, lärarprogram (och ämne), pendlingstid och kommunernas möjlighet att ta emot studenter.

Alla lärarstudenter vid Uppsala universitet, både campus- och distansstudenter, ska vara beredda på att pendlingstiden till VFU-platsen kan vara ca 90 minuter enkel resa (bostadsadress till centralort i kommunen). I undantagsfall kan pendlingstiden bli längre än så.

Om du har frågor kring din grundplacering ska du kontakta VFU-handläggare på vfu@uadm.uu.se

Studenter som läser campusförlagd lärarutbildning

Sedan höstterminen 2020 grundplaceras förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarstudenter i en partnerkommun inför sin första VFU. Studenter som läser vid campus Gotland grundplaceras enligt lokala rutiner inom region Gotland. Studenter på KPU grundplaceras antingen i en partnerkommun eller i en av universitetets övriga samverkanskommuner.

Studenter som läser lärarutbildning på distans

Distansstudenter som läser KPU och KPU med komprimerad studiegång (K-KPU) grundplaceras efter andra principer än ovan. Om du bor på pendlingsavstånd från någon av universitetens samverkanskommuner grundplaceras du vanligtvis där. Bor du långt ifrån samverkanskommunerna strävar universitetet efter att ordna VFU-placering i nära anslutning till hemorten, men det är inget som kan garanteras. Uppsala universitet har bland annat ett nära samarbete skolkoncernen AcadeMedia, som tar emot distansstudenter under VFU. Studenter som bor i utlandet och läser KPU eller K-KPU ska räkna med att genomföra VFU i Sverige eftersom det kan vara svårt att hitta en lämplig VFU-skola i utlandet.

Studenter som omfattas av särskilda skäl vid grundplacering

Om du har särskilda skäl som du önskar ska tas i beaktande inför grundplacering i någon av universitetets samverkanskommuner ska du anmäla det till VFU-enheten vid lärarutbildningen. Lärarutbildningen strävar efter att ordna en så lämplig placering som möjligt för de studenter som omfattas av särskilda skäl, men kan inte garantera placering i en viss partnerkommun.

Om särskilda skäl uppkommer under din utbildning t.ex. att du får barn, blir sjuk eller en flytt som gör att restiden till VFU-platsen blir alltför lång finns möjlighet att anmäla särskilda skäl för byte av partnerkommun. Byte kan dock inte garanteras.

Mer information om vilka skäl lärarutbildningen, om möjligt, tar hänsyn till samt blankett för anmälan av särskilda skäl hittar du på webbsidan med VFU-blanketter.

Senast uppdaterad: 2022-12-22