Grundplacering för distansstudenter

Distansstudenter som läser KPU och KPU med komprimerad studiegång (K-KPU) grundplaceras efter andra principer än ovan. Om du bor på pendlingsavstånd från någon av universitetens samverkanskommuner grundplaceras du vanligtvis där.

Bor du långt ifrån samverkanskommunerna strävar universitetet efter att ordna VFU-placering i anslutning till hemorten, men det är inget som kan garanteras. Uppsala universitet har bland annat ett nära samarbete skolkoncernen AcadeMedia, som tar emot distansstudenter under VFU. Studenter som bor i utlandet och läser KPU eller K-KPU ska räkna med att genomföra VFU i Sverige eftersom det kan vara svårt att hitta en lämplig VFU-skola i utlandet.

Senast uppdaterad: 2022-12-22