Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

VFU inom lärarutbilningen

Under din utbildning kommer du att genomföra så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sammanlagt 30 högskolepoäng. VFU är den mer yrkesinriktade delen av din utbildning och kan bestå av skolförlagd utbildning i förskola eller skola, utlandsförlagd utbildning i förskola eller skola samt introduktion och uppföljning av VFU-kurser. VFU ger dig möjlighet att träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Lärarutbildningen i Uppsala samarbetar i dagsläget med 17 kommuner i Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs och Stockholms län samt region Gotland. Uppsala universitet har VFU-avtal med följande kommuner: Uppsala, Gävle, Tierp, Sala, Heby, Västerås, Enköping, Håbo, Sigtuna, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Norrtälje, Knivsta och Östhammar samt region Gotland. Kommunerna kallas också VFU-områden. Uppsala som tar emot flest studenter har två VFU-områden.

Checklista för VFU

Grundplacering i ett VFU-område

Som nyantagen student vid lärarutbildningen på Uppsala universitet kopplas du till en av de kommuner som universitetet har avtal med gällande VFU. Det blir din grundplacering i ett VFU-område. Fördelningen av nyantagna studenter sker utifrån program, ämne, pendlingstid och folkbokföringsadress. Ungefär hälften av studenterna kopplas till Uppsala kommun, resterande andel fördelas på övriga kommuner. Från och med höstterminen 2020 kommer alla studenter som genomför sin första VFU (VFU I) att grundplaceras i någon av universitetets partnerkommuner (partnerområde): Enköping, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Tierp, Upplands Väsby, Uppsala och Västerås. Studenter som läser vid Campus Gotland placeras enligt lokala rutiner i partnerområden på Gotland.

Alla lärarstudenter vid Uppsala universitet, både campus- och distansstudenter, måste vara beredda på att pendlingstiden till VFU-platsen kan vara ca 90 minuter enkel resa. I undantagsfall kan pendlingstiden bli längre än så.

Studenter som läser KPU på distans

Studenter som läser KPU på distans och som bor långt ifrån avtalskommunerna grundplaceras vanligtvis inte i något av universitetets VFU-områden. För dessa studenter tecknas om möjligt lokala avtal med skolor nära hemorten. Universitetet strävar efter att ordna VFU-placering i nära anslutning till hemorten men det är inget som kan garanteras. Studenter som bor i utlandet och läser KPU distans ska räkna med att genomföra VFU i Sverige eftersom det kan vara svårt att hitta en lämplig VFU-skola i utlandet.

Studenter som omfattas av särskilda skäl vid grundplacering

Om du har särskilda skäl som du önskar ska tas i beaktande inför grundplacering i någon av universitetets avtalskommuner (VFU-område) ska du anmäla detta till VFU-enheten vid lärarutbildningen. Lärarutbildningen strävar efter att ordna en så lämplig placering som möjligt för de studenter som omfattas av särskilda skäl, men kan inte garantera placering i ett visst VFU-område. Oftast handlar det om att bli grundplacerad i ett VFU-område så nära hemorten som möjligt.

Om särskilda skäl uppkommer under din utbildning t.ex. att du får barn, blir sjuk eller en flytt som gör att restiden till VFU-platsen blir alltför lång ska du anmäla detta till VFU-enheten vid lärarutbildningen.

Mer information om vilka skäl lärarutbildningen, om möjligt, tar hänsyn till sant blankett för anmälan av särskilda skäl hittar du på sidan VFU-blanketter.

PARTNERSKOLOR OCH PARTNERKOMMUNER

Partnerskola

En partnerskola är en förskola eller skola där studenten genomför huvuddelen av sin verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen. Syftet med partnerskolor är förbättra studenternas verksamhetskontakt genom hela utbildningen, att minska avståndet mellan skolpraktik och campuskurser samt att stärka samverkan mellan universitetet, samarbetskommunerna och dess partnerskolor.

Som partnerskolestudent får du kontinuerlig kontakt med skolpraktiken, t.ex. genom anpassade uppgifter inom vissa campuskurser, möjlighet att besöka partnerskolan mellan dina VFU-perioder samt genom att bli inbjuden till praxisnära workshops på partnerskolan. För att möjliggöra detta kopplas du till en specifik partnerskola och du återkommer vanligtvis till samma skola eller förskoleområde under dina studier.

Inom ramen för partnerskolesamarbetet har universitetet och partnerkommunerna tillsammans satsat på fortbildning för VFU-handledarna, bland annat genom att erbjuda handledarutbildning, fortbildningsdagar och olika typer forskar-lärarsamverkan.

Mer information om partnerskolor hittar du i följande dokument Modell och organisation för partnerskolor vid Uppsala universitet

Partnerkommun (partnerområde)

Uppsala universitet och Uppsala kommun har sedan 2016 tillsammans arbetat för att utveckla partnerskolesamarbetet. Från och med HT20 ingår ytterligare ett antal av universitetets samarbetskommuner: Enköping, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Tierp, Upplands Väsby och Västerås, i samarbetet. Lärarutbildningen vid campus Gotland samarbetar sedan 2018 med partnerskolor inom region Gotland.

Från och med HT20 kommer alla studenter som genomför VFU I inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet placeras i en av partnerkommunerna ovan. Eftersom alla partnerkommuner ännu inte hunnit välja ut särskilda partnerskolor är det först från och med VT21 som alla studenter som genomför VFU I kommer att vara placerade på en partnerskola.

Broschyr om VFU inom lärarprogrammen

Tre glada studenter

Broschyren Studentinformation - VFU inom lärarprogrammen vänder sig till dig som studerar inom lärarprogrammen vid Uppsala universitet.

Här hittar du information om den VFU som ingår i de olika lärarprogrammen. Broschyren beskriver även organisationen kring VFU och tar upp det som är viktigt för dig som student att känna till inför och under din VFU.

VFU-koordinatorer

Vi är tre VFU-koordinatorer som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Lennart Ericsson
VFU-ansvarig för förskollärarprogrammet
Telefon: 018-471 2495
Mobil: 070-1679128
lennart.ericsson@uadm.uu.se
Lennart arbetar deltid och träffas säkrast mån, tis och ons fm

Mats Bratteby
VFU-ansvarig för grundlärarprogrammet F-3, 4-6 och VFU i utlandet
Telefon: 018-471 7641
Mobil: 070-4250938
mats.bratteby@uadm.uu.se

Karin Lemming Sandrup
VFU-ansvarig för ämneslärarprogrammet och kompletterande lärarutbildning (KPU)
Telefon: 018-471 1828
Mobil: 070-4250565
karin.sandrup@uadm.uu.se

VFU-handläggare

Vi är två VFU-handläggare som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Vi ansvarar för grundplacering i VFU-områden, handlägger ärenden vid byte av VFU-område och reseräkningar samt svarar på VFU-relaterade frågor. Vi arbetar även med placeringar för distansstudenter utanför avtalskommuner.

Under resterande del av VT20 är det en VFU-handläggare som arbetar med frågor som rör VFU.

Therese Bolin
Telefon: 018-471 2430
Mobil: 072-9999350
vfu@uadm.uu.se