Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

VFU inom lärarutbildningen

Under din utbildning genomför du verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sammanlagt 30 högskolepoäng. VFU är den mer yrkesinriktade delen av din utbildning och består av skolförlagd utbildning i förskola eller skola. VFU ger dig möjlighet att träna och utveckla dina färdigheter som förskollärare eller lärare.

Lärarutbildningen vid Uppsala universitet samverkar med flertalet kommuner om den verksamhetsförlagda utbildningen. Kortfattat kan man säga att det finns två typer av samverkanskommuner: partnerkommuner och övriga samverkanskommuner.

Partnerkommuner

Hösten 2020 fördjupade Uppsala universitet och ett antal kommuner; Enköping, Gotland, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Tierp, Upplands Väsby, Uppsala, Västerås och Östhammar, sin samverkan om VFU. Kommunerna som ingår i det fördjupade samarbetet kallas partnerkommuner.

I partnerkommunerna finns särskilt utvalda förskolor och skolor, så kallade partnerförskolor och partnerskolor, där du som student genomför din VFU och andra praktiknära inslag inom lärarutbildningen, till exempel fältstudiedagar. Under dina studier ges du möjlighet att ha en kontinuerlig kontakt med din partnerförskola eller partnerskola, till exempel besöka förskolan/skolan mellan dina VFU-kurser eller bli inbjuden till praktiknära workshops som förskolan/skolan anordnar. I samband med din första VFU kopplas du till en partnerförskola eller partnerskola och återkommer vanligtvis till samma partnerförskola/partnerskola under hela din utbildning.

Syftet med den fördjupade samverkan är bland annat att stärka samarbetet mellan universitetet och partnerkommunerna, skapa en tydligare koppling mellan teorin i campuskurser och praktiken i förskole- och skolverksamheten samt att erbjuda studenterna en kontinuerlig kontakt med verksamheten genom hela utbildningen. Universitetet och partnerkommunerna har tillsammans även satsat på fortbildning för VFU-handledare, bland annat genom att erbjuda handledarutbildning, fortbildningsdagar och olika typer av forskar-lärarsamverkan.

Övriga samverkanskommuner

Uppsala universitet samarbetar även med följande kommuner om VFU; Gävle, Heby, Håbo, Norrtälje, Sala, Upplands-Bro och Vallentuna.

Grundplacering

Inför din första VFU kopplas du till en av universitetets samverkanskommuner för VFU, det blir din grundplacering. Vid grunplacering utgår lärarutbildningen från folkbokföringsadress, lärarprogram (och ämne), pendlingstid och kommunernas möjlighet att ta emot studenter. Alla lärarstudenter vid Uppsala universitet, både campus- och distansstudenter, ska vara beredda på att pendlingstiden till VFU-platsen kan vara ca 90 minuter enkel resa (bostadsadress till centralort i kommunen). I undantagsfall kan pendlingstiden bli längre än så.

Studenter som läser campusförlagd lärarutbildning

Sedan höstterminen 2020 grundplaceras förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarstudenter i en partnerkommun inför sin första VFU. Studenter som läser vid campus Gotland grundplaceras enligt lokala rutiner inom region Gotland. Studenter på KPU grundplaceras antingen i en partnerkommun eller i en av universitetets övriga samverkanskommuner.

Studenter som läser lärarutbildning på distans

Distansstudenter som läser KPU och KPU med komprimerad studiegång (K-KPU) grundplaceras efter andra principer än ovan. Om du bor på pendlingsavstånd från någon av universitetens samverkanskommuner grundplaceras du vanligtvis där. Bor du långt ifrån samverkanskommunerna strävar universitetet efter att ordna VFU-placering i nära anslutning till hemorten, men det är inget som kan garanteras. Uppsala universitet har bland annat ett nära samarbete skolkoncernen AcadeMedia, som tar emot distansstudenter under VFU. Studenter som bor i utlandet och läser KPU eller K-KPU ska räkna med att genomföra VFU i Sverige eftersom det kan vara svårt att hitta en lämplig VFU-skola i utlandet.

Studenter som omfattas av särskilda skäl vid grundplacering

Om du har särskilda skäl som du önskar ska tas i beaktande inför grundplacering i någon av universitetets samverkanskommuner ska du anmäla det till VFU-enheten vid lärarutbildningen. Lärarutbildningen strävar efter att ordna en så lämplig placering som möjligt för de studenter som omfattas av särskilda skäl, men kan inte garantera placering i en viss partnerkommun.

Om särskilda skäl uppkommer under din utbildning t.ex. att du får barn, blir sjuk eller en flytt som gör att restiden till VFU-platsen blir alltför lång finns möjlighet att anmäla särskilda skäl för byte av partnerkommun. Byte kan dock inte garanteras.

Mer information om vilka skäl lärarutbildningen, om möjligt, tar hänsyn till samt blankett för anmälan av särskilda skäl hittar du på webbsidan med VFU-blanketter.

Broschyr om VFU inom lärarprogrammen

Tre glada studenter

Broschyren Studentinformation - VFU inom lärarprogrammen (pdf) vänder sig till dig som studerar inom lärarprogrammen vid Uppsala universitet.

Här hittar du information om den VFU som ingår i de olika lärarprogrammen. Broschyren beskriver även organisationen kring VFU och tar upp det som är viktigt för dig som student att känna till inför och under din VFU.

Så fungerar din VFU

En kort informationsfilm om hur din VFU fungerar. 

VFU-koordinatorer

Vi är fyra VFU-koordinatorer som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).                                                                      

VFU-koordinatorer för studenter i Uppsala och på distans

Madelene Malmström
VFU-ansvarig för förskollärarprogrammet
Telefon: 018-471 24 95
madelene.malmstrom@uu.se

Mats Bratteby
VFU-ansvarig för grundlärarprogrammet F-3, 4-6 och VFU i utlandet
Telefon: 018-471 76 41
Mobil: 070-425 09 38
mats.bratteby@uu.se

Camilla Ejerblad 
VFU-ansvarig för ämneslärarprogrammet och kompletterande lärarutbildning (KPU)
Telefon: 018-471 59 61
camilla.ejerblad@uu.se

VFU-koordinator för studenter på campus Gotland

Katarina Werner Hallgren
VFU-ansvarig för studenter campus Gotland
Telefon: 0498-10 82 38
katarina.werner-hallgren@uu.se

VFU-handläggare

Vi är tre VFU-handläggare som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Handläggarna ansvarar bland annat för att grundplacera studenter i VFU-områden, handlägga ärenden vid byte av VFU-område och reseräkningar samt att svara på VFU-relaterade frågor. Vi arbetar även med placeringar för distansstudenter utanför avtalskommuner.

Caroline Reinhammar
Telefon: 018-471 3437
Mobil: 073-469 7683
vfu@uadm.uu.se


Maria Fall
Telefon: 018-471 5383 
Mobil: 072-999 9689
vfu@uadm.uu.se


Therese Bolin 
Telefon: 018-471 2430
Mobil: 072-999 9350
vfu@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-11-15