Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

VFU innebär att du får tillfälle att studera och reflektera över läraryrket och villkoren för yrket, samtidigt som du får möjlighet att träna och utveckla dina färdigheter som lärare.  Allt sker under handledning av en eller flera VFU-handledare på förskolan eller skolan. 

Så fungerar din VFU

En kort informationsfilm om hur din VFU fungerar. 

VFU inom lärarutbildningen

Under din utbildning genomför du verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sammanlagt 30 högskolepoäng. VFU är den mer yrkesinriktade delen av din utbildning och består av skolförlagd utbildning i förskola eller skola. VFU ger dig möjlighet att träna och utveckla dina färdigheter som förskollärare eller lärare.

Lärarutbildningen vid Uppsala universitet samverkar med flertalet kommuner om den verksamhetsförlagda utbildningen. Kortfattat kan man säga att det finns två typer av samverkanskommuner: partnerkommuner och övriga samverkanskommuner.

Partnerkommuner

Hösten 2020 fördjupade Uppsala universitet och ett antal kommuner; Enköping, Gotland, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Tierp, Upplands Väsby, Uppsala, Västerås och Östhammar, sin samverkan om VFU. Kommunerna som ingår i det fördjupade samarbetet kallas partnerkommuner.

I partnerkommunerna finns särskilt utvalda förskolor och skolor, så kallade partnerförskolor och partnerskolor, där du som student genomför din VFU och andra praktiknära inslag inom lärarutbildningen, till exempel fältstudiedagar. Under dina studier ges du möjlighet att ha en kontinuerlig kontakt med din partnerförskola eller partnerskola, till exempel besöka förskolan/skolan mellan dina VFU-kurser eller bli inbjuden till praktiknära workshops som förskolan/skolan anordnar. I samband med din första VFU kopplas du till en partnerförskola eller partnerskola och återkommer vanligtvis till samma partnerförskola/partnerskola under hela din utbildning.

Syftet med den fördjupade samverkan är bland annat att stärka samarbetet mellan universitetet och partnerkommunerna, skapa en tydligare koppling mellan teorin i campuskurser och praktiken i förskole- och skolverksamheten samt att erbjuda studenterna en kontinuerlig kontakt med verksamheten genom hela utbildningen. Universitetet och partnerkommunerna har tillsammans även satsat på fortbildning för VFU-handledare, bland annat genom att erbjuda handledarutbildning, fortbildningsdagar och olika typer av forskar-lärarsamverkan.

Övriga samverkanskommuner

Uppsala universitet samarbetar även med följande kommuner om VFU; Gävle, Heby, Håbo, Norrtälje, Sala, Upplands-Bro och Vallentuna.

VFU-koordinatorer

Vi är fyra VFU-koordinatorer som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).                                                                      

VFU-koordinatorer för studenter i Uppsala och på distans

Madelene Malmström
VFU-ansvarig för förskollärarprogrammet
Telefon: 018-471 24 95
madelene.malmstrom@uu.se

Mats Bratteby
VFU-ansvarig för grundlärarprogrammet F-3, 4-6 och VFU i utlandet
Telefon: 018-471 76 41
Mobil: 070-425 09 38
mats.bratteby@uu.se

Camilla Ejerblad 
VFU-ansvarig för ämneslärarprogrammet och kompletterande lärarutbildning (KPU)
Telefon: 018-471 59 61
camilla.ejerblad@uu.se

VFU-koordinator för studenter på campus Gotland

Sara Utas Vestling
VFU-ansvarig för studenter campus Gotland
Telefon: 0498-10 82 16
VFU-cg@uu.se

VFU-handläggare

Vi är två VFU-handläggare som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Handläggarna ansvarar bland annat för att grundplacera studenter i VFU-områden, handlägga ärenden vid byte av VFU-område och reseräkningar samt att svara på VFU-relaterade frågor. Vi arbetar även med placeringar för distansstudenter utanför avtalskommuner.


Maria Fall
Telefon: 018-471 5383 
Mobil: 072-999 9689
vfu@uadm.uu.se


Therese Bolin 
Telefon: 018-471 2430
Mobil: 072-999 9350
vfu@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-06