Våra lärarprogram

FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET 210 HP

Vill du göra små barns vardag meningsfull och lärorik och ha ett omväxlande arbete med ett ledaransvar? Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära. 

Sök förskollärarprogrammet

GRUNDLÄRARPROGRAMMET 240 HP

Utbildningen ger dig kunskaper och redskap för att ta tillvara elevers nyfikenhet och sätta den kunskapen i ett nytt och större sammanhang. Du tränar dig också i att planera och hålla egna lektioner. Möjligheter till jobb efter examen är goda.

Sök grundlärarprogrammet 

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I GYMNASIESKOLAN

Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Som lärare i årskurs 7–9 eller gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåga till att söka efter, självständigt värdera och bearbeta kunskap.

Sök ämneslärarprogrammet

Kompletterande lärarutbildning 90 HP

Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med ämneskunskaper på högskolenivå. Du får kunskaper inom bland annat ledarskap, specialpedagogik och ämnesdidaktik.

Sök kompletterande lärarutbildning

Speciallärarprogrammet 90 HP

Som speciallärare ger du barn och elever i behov av särskilt stöd verktyg för att delta i språkliga och sociala aktiviteter, både inom och utanför förskolans och skolans världar. Du får också redskap för att bidra till att skapa språk- skriv- och läsutvecklande miljöer.

Sök speciallärarprogrammet

Senast uppdaterad: 2022-02-23