Sektion Lära

Sektion Lära är den del av Uppsala studentkår som är till för studenterna på den utbildningsvetenskapliga fakulteten, vilket innefattar studenter som läser pedagogik eller på lärarprogrammet. Vi håller till på Blåsenhus men har kontakt med andra campus och fakulteter då lärarstudenter finns överallt på universitetet. Sektion Lära arbetar efter de tre ledorden: Inflytande, stöd, aktivitet. 

Till Sektion Lära

Senast uppdaterad: 2022-11-25