Institutioner inom Ämneslärarprogrammet

Två studenter som sitter på golvet och läser

Grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet

Inom grundlärarprogrammet ges vissa kurser av andra institutioner än Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Senast uppdaterad: 2022-08-15