Kontakt lärarutbildning

Inom lärarutbildningen arbetar fyra studievägledare samt tre VFU-koordinatiorer och två VFU-handläggare med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Studievägledningen

Vi är fyra studievägledare som arbetar med alla lärarprogrammen.

Linnea Christiansson
Emma Hortlund
Shireen Mallkoo
Sofia Tonetti
Aesha Sheik

Kontaktvägar

VFU-koordinatorer

Vi är fyra VFU-koordinatorer som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 

VFU-koordinatorer för studenter i Uppsala och på distans

Madelene Malmström
VFU-ansvarig för förskollärarprogrammet
Telefon: 018-471 24 95
Mobil: 070-1679128
madelene.malmstrom@uu.se

Mats Bratteby
VFU-ansvarig för grundlärarprogrammet F-3, 4-6 och VFU i utlandet
Telefon: 018-471 7641
Mobil: 070-4250938
mats.bratteby@uu.se

Calle Håkansson (börjar den 17 januari 2022)
VFU-ansvarig för ämneslärarprogrammet och kompletterande lärarutbildning (KPU)
Telefon: 
Mobil: 
calle.hakansson@uu.se innan den 17 januari 2022 kontaktas VFU-handläggare på vfu@uadm.uu.se vid eventuella frågor.

VFU-koordinator för studenter på campus Gotland

Katarina Werner Hallgren
VFU-ansvarig för studenter campus Gotland
Telefon: 0498-108238
katarina.werner-hallgren@uu.se

VFU-handläggare

Vi är två VFU-handläggare som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Handläggarna ansvarar bland annat för att grundplacera studenter i VFU-områden, handlägga ärenden vid byte av VFU-område och reseräkningar samt att svara på VFU-relaterade frågor. Vi arbetar även med placeringar för distansstudenter utanför avtalskommuner.

Therese Bolin
Telefon: 018-471 2430
Mobil: 072-9999350
vfu@uadm.uu.se

Maria Pettersson
Telefon: 018-471 5383 
Mobil: 072-9999689
vfu@uadm.uu.se

Du hittar oss

Blåsenhus Plan 1 Hus 14
von Kraemers allé 1
Vi finns en trappa upp i hus 14 plan 1

Från entréhallen passage via trapphushus 11 till plan 1. Ut från trapphuset, ta till höger

Hitta till Blåsenhus

Postadress:

Studievägledningen lärarutbildningen
Blåsenhus
Box 2136
751 02 Uppsala

Studievägledning på Campus Gotland, Visby

Studenter som läser förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet på Campus Gotland kan även kontakta studievägledningen på Campus Gotland i Visby.

Senast uppdaterad: 2021-12-22