Studievägledare

VFU-koordinatorer

VFU-handläggare

Vi är två VFU-handläggare som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Handläggarna ansvarar bland annat för att grundplacera studenter i VFU-områden, handlägga ärenden vid byte av VFU-område och reseräkningar samt att svara på VFU-relaterade frågor. Vi arbetar även med placeringar för distansstudenter utanför avtalskommuner.


Maria Fall
Telefon: 018-471 5383 
Mobil: 072-999 9689
vfu@uadm.uu.se


Therese Bolin 
Telefon: 018-471 2430
Mobil: 072-999 9350
vfu@uadm.uu.se

Du hittar oss

Blåsenhus Plan 1 Hus 14
von Kraemers allé 1
Vi finns en trappa upp i hus 14 plan 1

Från entréhallen passage via trapphushus 11 till plan 1. Ut från trapphuset, ta till höger

Hitta till Blåsenhus

Postadress:

Studievägledningen lärarutbildningen
Blåsenhus
Box 2136
751 02 Uppsala

Studievägledning på Campus Gotland, Visby

Studenter som läser förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet på Campus Gotland kan även kontakta studievägledningen på Campus Gotland i Visby.

Senast uppdaterad: 2023-02-06