Lärarprogrammet: Studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Student sitter framför en bärbar dator på campus Blåsenhus

Lärarprogrammets studievägledare hjälper dig med:

 • funderingar kring lärarutbildningar
 • planering av dina studier
 • om du kommit i otakt med dina studier
 • i samband med studieuppehåll och studieavbrott
 • tillgodoräknande av kurser inom lärarprogrammen
 • om du känner att du att du behöver prata med någon om din studiesituation

Kontakta studievägledarna på lärarutbildningen

Frågor om kurser

Har du frågor kring en kurs du läser inom lärarprogrammen ta i första hand kontakt med den institution där du läser kursen.

Institutioner som medverkar i lärarutbildningen

Så påverkas lärarutbildningen av coronapandemin

Centrala direktiv för vad som gäller Uppsala universitets studenter hittar du på universitetets webbsida.

För information och frågor om hur undervisningen organiseras på respektive institution, kontakta kursgivande institution.

Information gällande VFU (uppdaterad 22 december 2021)

 • All VFU genomförs som planerat på plats i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
   
 • Universitetet har gjort vissa anpassningar av regelverket som rör ersättning för resebidrag. Studenter som är berättigade till resebidrag kan under HT21 och VT22 ansöka om ersättning för bilresor i samband med VFU, även när resande med kollektivtrafik till VFU-platsen är möjlig. För mer information om regler för resebidrag, följ denna länk.
   
 • Vi vill understryka vikten av att ni är symptomfria när ni kommer till förskolan eller skolan och följer förskolans/skolans riktlinjer för att minska spridning av Covid-19. Håll dig uppdaterad om vilka riktlinjer som gäller.
   
 • Om du är sjuk eller har sjukdomssymptom ska du stanna hemma. Missade VFU-dagar tas igen inom ramen för kursen. Vid eventuell frånvaro bedömer VFU-kursledaren varje fall individuellt, utifrån studentens förutsättningar att uppnå kursens mål. Denna bedömning görs i samråd med handledaren.
 • Är du smittad?

För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta VFU-handledaren och sedan kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. 

Var hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar (Region Uppsala respektive Region Gotland). 

 • Har du frågor med anledning av denna information som rör VFU-placeringar kan du kontakta ansvarig VFU-koordinator:

Förskollärarprogrammet: Madelene Malmström (madelene.malmstrom@uu.se)
Grundlärarprogrammet: Mats Bratteby (mats.bratteby@uu.se)
Ämneslärarprogrammet och KPU: Calle Håkansson (calle.hakansson@uu.se) från och med den 17 januari.

Senast uppdaterad: 2021-12-22