Lärarutbildning: Studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Student sitter framför en bärbar dator på campus Blåsenhus

Lärarutbildningens studievägledare hjälper dig med:

  • funderingar kring olika lärarutbildningar
  • planering av dina studier
  • om du kommit i otakt med dina studier
  • svåra studiesituationer
  • i samband med studieuppehåll och studieavbrott
  • tillgodoräknande av kurser inom lärarprogrammen
  • om du känner att du att du behöver prata med någon om din studiesituation

Kontakta studievägledarna på lärarutbildningen

Frågor om kurser

Har du frågor kring en kurs du läser ta i första hand kontakt med den institution där du läser kursen.

Institutioner som medverkar i lärarutbildningen

Verksamhetsförlagd utbildning

Lärarstudent som läser för elev

Verksamhetsförlagd utbildning, förkortat VFU, är den del av utbildningen som är förlagd ute i skolorna. 

Aktuellt från VFU-enheten

  • Är du gravid?

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, särskilt om de inte har vaccinerat sig. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp (Folkhälsomyndigheten 2022-06-22)

En konsekvens av detta är att några kommuner inte tillåter gravid personal att arbeta på plats i förskolor/skolor när de befinner sig i den senare delen av graviditeten. Det här innebär också att studenter som ska göra sin VFU och som tillhör ovan nämnda grupp kan nekas tillträde till förskolor/skolor. Har du frågor kontakta VFU-koordinator för specifikt program.

Senast uppdaterad: 2022-12-20