Lärarprogrammet: Studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Student sitter framför en bärbar dator på campus Blåsenhus

Lärarprogrammets studievägledare hjälper dig med:

  • funderingar kring lärarutbildningar
  • planering av dina studier
  • om du kommit i otakt med dina studier
  • i samband med studieuppehåll och studieavbrott
  • tillgodoräknande av kurser inom lärarprogrammen
  • om du känner att du att du behöver prata med någon om din studiesituation

Kontakta studievägledarna på lärarutbildningen

Frågor om kurser

Har du frågor kring en kurs du läser inom lärarprogrammen ta i första hand kontakt med den institution där du läser kursen.

Institutioner som medverkar i lärarutbildningen

Så påverkas lärarutbildningen av coronapandemin

Centrala direktiv för vad som gäller Uppsala universitets studenter hittar du på universitetets webbsida.

För information och frågor om hur undervisningen organiseras på respektive institution, kontakta kursgivande institution.

Uppdaterad information om studievägledning och VFU kommer i slutet av augusti 2021.

Studievägledarna, VFU-koordinatorerna och VFU-handläggarna vi lärarutbildningen önskar er en härlig sommar!

Senast uppdaterad: 2021-06-24