Utbildning vid fakulteten för utbildningsvetenskaper

Har du frågor om lärarutbildningar eller frågor som rör dina studier är du välkommen att kontakta studievägledarna för lärarutbildningen.

Du kan också vända dig till Uppsala universitets centrala studie- och karriärvägledning för ett vägledningssamtal som utgår från dig och dina funderingar kring framtiden.