ULF-avtal med nti-gymnasiet/Academedia (kommande)

Det presumtiva ULF-avtalet mellan Uppsala universitet och NTI-gymnasiet/AcadeMedia beskriver en forskningsmiljö som till stora delar är virtuell. Eftersom NTI-Gymnasiet har skolor över hela Sverige behövs en infrastruktur som kan överbrygga geografiska avstånd och skapa delaktighet på distans. Försöksverksamheten ska alltså pröva olika modeller för digital samverkan, så att alla skolenheter kan vara delaktiga i pågående forsknings- och utvecklingssatsningar.

Som en del i NTI-gymnasiet/AcadeMedias systematiska kvalitetsarbete ska former utvecklas för att fånga upp och formulera forskningsbara frågor utifrån utmaningar i verksamheten.