Lokala ulf-avtal

Vid Uppsala universitet ansvarar Fakulteten för utbildningsvetenskaper för genomförandet av försöksverksamheten. ULF-avtal har tecknats med tre huvudmän: Uppsala kommun, Enköpings kommun och NTI-gymnasiet/AcadeMedia. Alla tre har som intention att tillsammans med Uppsala universitet etablera lokala forskningsmiljöer.