Styrdokument

Läs regeringens beslut om försöksverksamheten
Läs mer om regeringens satsning på praktiknära forskning
Läs avsiktsförklaringen mellan de fyra ansvariga universiteten

Återrapportering

Läs återrapportering till regeringen 2021-02-26 om försöksverksamhetens fjärde verksamhetsår: Delredovisning 2020

Läs återrapportering till regeringen 2020-02-29 om försöksverksamhetens tredje verksamhetsår: Delredovisning 2019

Läs återrapportering till regeringen 2019-03-01 om försöksverksamhetens andra verksamhetsår: Delredovisning 2018

Läs återrapportering till regeringen 2018-02-26 om försöksverksamhetens första verksamhetsår: Delredovisning 2017

Senast uppdaterad: 2021-09-17