Om fakulteten för utbildningsvetenskaper

Exteriörbild av Blåsenhus.

Utbildning har en särställning i samhället. I både formella och informella sammanhang formar den människor och deras sätt att tänka och den har ofta en avgörande betydelse för inriktningen som livskarriären får.

Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet ansvarar för utbildning och forskning inom utbildningsvetenskaper. Vid fakultetens enheter ges kurser och program på grundnivå och avancerad nivå inom områden som barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utbildningssociologi.

En av fakultetens enheter ansvarar för utbildning av skolledare inom ramen för det statliga rektorsprogrammet. Fakulteten ansvarar även för forskarutbildning inom didaktik, pedagogik och utbildningssociologi.

Fakultetens största utbildningsuppdrag är de olika lärarprogrammen. För att utnyttja den unika ämnes- och kompetensbredden vid Uppsala universitet är lärarprogrammen organiserade så att lärarstudenterna läser sina ämnesstudier vid respektive institution. Det innebär i praktiken att fakulteten har en omfattande verksamhet över hela Uppsala universitet.

Ett tjugotal institutioner medverkar i lärarprogrammen. Lärarprogrammen omfattar också ett stort nätverk med omgivande kommuner och erbjuder lärarstudenterna utbildning på plats i skolan, men även samverkan kring utbildningsvetenskapliga frågor.