Språk, internationalisering, migration och utbildning

Svensk utbildning står inför stora utmaningar. Det kommer att saknas runt 60-70 000 lärare inom de närmsta fem åren och närmare var femte verksam lärare är obehörig. Vi ser en flyktinginvandring av historiska mått. Förra året kom det över 160 000 asylsökande och året dessförinnan 80 000.

Även om prognosen är ett minskande antal för 2017 kommer det rimligen att komma betydande mängder flyktingar även i år och kommande år. Bland dem som kommer är många barn och ungdomar och behovet av utbildningsplatser är stort. Det finns dessutom en akut brist på specialistkompetens, inte minst i språk, svenska som andraspråk och exempelvis arabiska. Globalisering och internationalisering är högt prioriterade områden, och vår konkurrenskraft som nation vilar på förmågan att kunna kommunicera med andra på andra språk än svenska.

Forskningsnoden Språk, internationalisering, migration och utbildning (LIME som är akronym för Language, Internationalisation, Migration, and Education) handlar för det första om att föra samman kompetenser kring frågor om språk, internationalisering, migration och utbildning inom de två ingående miljöerna, utbildningssociologin och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA), och vidare inom fakulteten och universitetet, framför allt med språkforskning inom Institutionen för nordiska språk och forskning om internationaliseringens organisering inom Företagsekonomiska institutionen.

För det andra syftar noden till att skapa ett forum för utbyte av kunskaper om språk, internationalisering, migration och utbildning, där verksamma i utbildningsväsendet kan möta forskare och lärare vid Uppsala universitet som beforskar dessa områden. Under året 2017 arrangeras ett antal seminarier och workshopar inom ramen för noden.

LIME och HERO - konferens om den högre utbildningens internationalisering

Tisdag 7 november 2017 kl. 13:15-17:15

Konferensen är del av arrangemanget Global Super Tuesday som bland annat uppmärksammar att Erasmusprogrammet fyller 30 år.

Blåsenhus, von Kraemers allé 1, för mer detaljarat program se http://www.edu.uu.se/digitalAssets/655/c_655680-l_3-k_global-super-tuesday_schedule.pdf

Anmälan till konferensen sker via https://doit.medfarm.uu.se/kurt/?action=view&id=10879&role=receiver senast den 1 november

Kollokvium

Tid: onsdag 27 september 2017, kl. 13.15-16.00

Plats: Campus Blåsenhus ,von Kraemers allé 1, Uppsala. Lokal: Betty Pettersson.

Anmälan: senast måndag 18 september 2017

Mer information: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering;

Sven Jungerhem,

sven.jungerhem@fba.uu.se 

018-471 7967 eller Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier;

Ida Lidegran,

ida.lidegran@edu.uu.se. Se även www.fba.uu.se

Kollokviet är kostnadsfritt och riktar sig till lärare i gymnasieskolan, rektorer, lärarstuderande i språk samtlärarutbildare och andra intresserade. Anmälan krävs, begränsat antal platser.

Vilken språkundervisning ska vi ha i skolan?

Ett kollokvium i Uppsala, 27 september 2017, kl. 13.15-16.00

Vad ska syftet med språkundervisningen i skolan vara? Kan språk läras bättre utanför skolan?

Räcker det med engelska? Är dagens språklärarutbildning relevant för att möta globalisering och

internationalisering? Hur ser det ut i Sverige jämfört med övriga Europa? Behöver Sverige en

nationell språkstrategi? Hur har det sett ut historiskt och vilka förändringar går att identifiera?

Dessa frågor diskuteras i ett kollokvium i Uppsala onsdag 27 september 2017. Du är varmt välkommen att

delta!

Kollokviet anordnas inom ramen för en forskningsnod (LIME) som bedrivs vid Uppsala universitet med

syfte att utbyta kunskaper om språk, internationalisering, migration och utbildning. I projektet ingår

forskare och experter från Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) samt från

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA).

PROGRAM

13.15-14.15 Block 1 – Forskning om språk, utbildning och undervisning

Ett utbildningssociologiskt och historiskt perspektiv på temat språk, utbildning och undervisning ges av

Ida Lidegran, Peter Bernhardsson, Ola Winberg och Josefine Krigh som presenterar resultat från sin

forskning. Alla är forskare vid Uppsala universitet.

14.30-15.30 Block 2 – Erfarenheter och reflektioner från verksamheten

Olika företrädare från verksamheten delger erfarenheter och reflektioner om språkundervisning och skola.

Inlägg kommer att göras av Helena von Schantz (förstelärare och före detta ordförande i språklärarnasriksförbund), Birgitta Hellqvist (utbildningsledare vid Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet),

Sverker Gustavsson (professor emeritus vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet) och

Marita Gareis (Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet)

15.30-16.00 Block 3 – Diskussion

En allmän diskussion förs.

Mingel

Kalendarium