Forskarskola i ämnesdidaktik

Vi vill att lärare, föräldrar, politiker och förstås barnen och ungdomarna ska vara stolta över skolan.

Forskarskola i ämnesdidaktik

Uppsala Universitet driver en forskarskola i ämnesdidaktik, Uppsala Research School in Subject Education, UpRiSE. Forskarskolan är ett svar på den svenska skolans många utmaningar: Sjunkande kunskaper, 60 000 lärare saknas, ensamkommande flyktingbarn ska tas om hand. Listan kan göras mycket lång. 

Uppsala universitet gör en storsatsning på en forskarskola i ämnesdidaktik. Vi vill med denna satsning bidra till att lärare, föräldrar, politiker och förstås barnen och ungdomarna ska vara stolta över skolan. En skola som inte ständigt debatteras utifrån problem utan istället debatteras och deltar i debatten som framgångsrikt exempel. 

Vi behöver mer kunskaper om hur olika skolämnen och erfarenheter på bästa sätt kan undervisas och vi behöver lära ut de kunskaperna till våra lärarstudenter. För att åstadkomma detta krävs ännu mer forskning i ämnesdidaktik och fler kunniga universitetslärare inom lärarprogrammen. 

Vi vill med denna  forskarskola, UpRiSE, samordna och ytterligare förstärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarprogrammen vid Uppsala universitet. Oavsett hur situationen eller lösningarna för skolan beskrivs vet vi att en nödvändig pusselbit för en bra skola är lärarna och lärarnas kunskaper och här har Uppsala universitet ett stort ansvar. Uppsala universitet examinerar lärarstudenter i ett stort antal ämnen varje år och vi forskar om didaktik och ämnesdidaktik. Uppsala universitet har därför unika möjligheter att påverka utvecklingen i skolan och med möjligheter och kunskaper följer också ansvar.

Forskarskolans aktiviteter

Tre gemensamma kurser ges inom UpRiSE  för att diskutera forskningsfrågor, metodval, teori, artikelskrivande, konferenser.

Dessutom anordnas gemensamma seminarier inom forskarskolan med inspirerande föreläsningar om olika typer av ämnesdidaktik med inbjudna  svenska och internationella forskare samt forskare från Uppsala universitets olika forskningsmiljöer om ämnesdidaktik och didaktik. Givetvis diskuteras också doktorandernas egna texter på seminarier.

Forskarskolans aktiviteter

Senast uppdaterad: 2021-01-29