Collaboration

We work with municipalities, county councils, government agencies and the business community in many different ways.

Internationalisation of schools

Hallway with students talking in groups or studying.

The Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools (information in Swedish) works to ensure that internationalisation is a concrete reality in schools. Courses, seminars and conferences are arranged in Sweden and abroad, and tailored continuing education is provided for individual teachers, teams of teachers, schools and municipalities.

Skills development and contract education

The Department of Education works with government agencies, the business community, municipalities and county councils, and offers courses for skills development and contract education.

People sitting at a table talking.

Praktiknära forskning - Utveckling Lärande Forskning (ULF)

Uppsala universitet har tillsammans med universiteten i Göteborg, Umeå och Karlstad fått regeringens uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet som ska bidra till stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolan. 

People around a conference table.

Regional collaboration

Dombron bridge.

Forum för Samverkan (Forum for Community Engagement) shall contribute to mutually enriching knowledge exchange between municipalities/preschools/schools and researchers at Uppsala University. The goal is to ensure that schools are based on a scientific foundation and proven experience in practice.

Last modified: 2021-02-10