EDU Alumn

Alumn är latin för "tidigare student" och EDU alumn vänder sig till dig som antingen har en examen från något av Uppsala universitets lärarprogram eller läser på lärarprogrammets sista termin. Nätverkets målsättning är att bidra till inspiration, nätverkande och professionsbyggande för dig som är lärarutbildad.

Genom EDU alumn erbjuds du en bibehållen kontakt med både Uppsala universitet och tidigare studiekamrater. Denna plattform för utbyten av kunskaper och erfarenheter möjliggör att medlemmar i olika åldrar och med skiftande erfarenheter får träffas och lära av varandra.

Ny forskning
Alumnporträtt

  • Intervju med Helena Påls, adjungerad adjunkt och medlem i EDU Alumn

  • Intervju med Olov Wingård, lärarstudent och medlem i EDU Alumn

  • Intervju med skådespelaren Emma Molin, specialinbjuden gäst

  • Intervju med Amanda Wallmon, lärare och medlem i EDU alumn

  • Intervju med Antonio Basala, Fredens hus, medlem i EDU Alumn

Aktiviteter

EDU alumn arrangerar nätverksträffar där skola och lärande diskuteras ur nya perspektiv. Träffarna ska vara inspirerande och lättsamma; därför kombineras kostnadsfria middagar och minglande med möjligheten att träffa gäster som jobbar med någon form av lärande - dock inte i skola. Under 2018 har vi besökts av DN-korrespondenten Erik de la Reguera som pratade om dilemmat i att samtidigt vara medmänniska och yrkesproffs, och skådespelaren Emma Molin som diskuterade när underhållning blir undervisning. 

Utöver nätverksträffar arrangerar EDU alumn föreläsningar av alumner och vi marknadsför även samarbeten mellan Uppsala universitet och andra aktörer som kan vara av intresse för våra alumner. 

Kommande aktiviteter annonseras i alumnnätverket. I samband med att du registrerar dig får du gärna söka medlemskap i vår Facebook-grupp EDU alumn som är ytterligare en kommunikationsväg i vårt samarbete.

Kontakt

EDU alumn koordineras av Per Wingård vid Forum för samverkan (FoSam) som tillsammans med en referensgrupp planerar och anordnar aktiviteter. Om du har frågor om EDU alumn kan du kontakta Per Wingård, per.wingard@forumforsamverkan.uu.se