Mässdeltagare på Välkomstdagen

 • Studentkårens webbsida: Uppsala studentkår arbetar för att säkerställa att din utbildning håller hög kvalité och att studentrösten kommer till tals i viktiga frågor som rör oss studenter!​
   
 • Receptionen Blåsenhus webbsida: Receptionen är lokaliserad i direkt anslutning till huvudentrén. Hit välkomnas studenter, anställda och besökare för att få hjälp och svar på sina frågor som rör den dagliga verksamheten på Blåsenhus.
   
 • Uppsala universitetsbiblioteks webbsida: Välkommen till Uppsala universitetsbibliotek! På vår webbsida hittar du all information du behöver som ny student hos oss. 
   
 • Studenthälsan i Uppsalas webbsida: Vi på Studenthälsan är specialiserade på studenters livssituation och hos oss arbetar kuratorer, psykologer och hälsopedagoger. Om du behöver stöd, rådgivning eller vill delta på någon av våra föreläsningar så finns vi här för dig!
   
 • Sektion Läras webbsida: Sektion Lära är en del av Uppsala studentkår och representerar alla studenter som studerar på Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet, vilket innefattar studenter som läser pedagogik eller på något av lärarprogrammen. Här ingår även Idrotts- och Nöjesutskottet. Vilka också deltar på mässan!

 • Lärarnas Naturvetenskapliga Förenings webbsida: Lärarnas naturvetenskapliga förening – är sektionsföreningen för ämneslärare som läser något ämne inom naturvetenskap på Uppsala universitet.

 • Feministiska Lärarstudenter Uppsalas webbsida: Feministiska Lärarstudenter Uppsala (FEMLÄR) arbetar i samarbete med Uppsala Studentkår och Sektion Lära för en inkluderande och normkritisk lärar- och pedagogutbildning.

 • EDU Studenttorgets webbsida: EDU Studenttorg finns till för att hjälpa dig att navigera i dina studier vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet. Du kan vända dig till oss om du har frågor relaterade till din utbildning, till exempel om registreringar, studiegång eller om vem du ska vända dig till.

 • Verksamhetsförlagd Utbildnings (VFU) webbsida: Under din utbildning genomför du verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sammanlagt 30 högskolepoäng. VFU är den mer yrkesinriktade delen av din utbildning och består av skolförlagd utbildning i förskola eller skola. VFU ger dig möjlighet att träna och utveckla dina färdigheter som förskollärare eller lärare.

 • EDU Utlandsstudiers webbsida: Institutionen har utbytesverksamhet för utlandsstudier som består av Erasmusplatser genom bilaterala överenskommelser med institutioner i framförallt andra europeiska länder.

 • Lärargeneralernas webbsida: Det är vi som arrangerar lärarnas inspark och ser till att den blir det bästa som du kan få uppleva som student i Uppsala!

 • Sveriges Lärare: 1 januari 2023 bildar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ett nytt förbund. Vi är Sveriges nya fackförbund för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare. Med över 300 000 medlemmar blir vi ett av arbetsmarknadens största förbund och en kraft att räkna med på varje arbetsplats.

 • Riktat Pedagogiskt Stöds webbsida: Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd under din studietid på universitetet. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student.

 • Campus 1477 webbsida: Vi är en ideell förening som ägs helt av studenter: Uppsala Studentkår, Farmacevtiska studentkåren och Kuratorskonventet (som representerar samtliga 13 studentnationer i Uppsala). Campus1477 är studenternas träningsverksamhet. Sedan 1968 har vi erbjudit Uppsalas studenter tillgång till professionell träning – tidigare som organisationen Studenthälsan i Uppsala, idag som Studentmotion1477.

 • Studievägledningen för Lärarutbildningen: Vägledaren erbjuder dig samtal och stöd före och under dina studier. Oavsett vilka frågor du har är vägledaren en samtalspartner vars uppgift är att hjälpa dig vidare.

 • Universitetskyrkan Uppsala: Vi erbjuder stöd i form av enskilda samtal och sorgegrupp. Vi finns på institutioner, nationer och i andra sammanhang där du som student eller personal befinner dig.  Du behöver inte vara troende för att ta del av våra aktiviteter eller för att boka in ett samtal.

Last modified: 2022-12-07