Lärarprogrammet: Studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Student sitter framför en bärbar dator på campus Blåsenhus

Lärarprogrammets studievägledare hjälper dig med:

 • funderingar kring lärarutbildningar
 • planering av dina studier
 • om du kommit i otakt med dina studier
 • i samband med studieuppehåll och studieavbrott
 • tillgodoräknande av kurser inom lärarprogrammen
 • om du känner att du att du behöver prata med någon om din studiesituation

Kontakta studievägledarna på lärarutbildningen

Frågor om kurser

Har du frågor kring en kurs du läser inom lärarprogrammen ta i första hand kontakt med den institution där du läser kursen.

Insitutioner som medverkar i lärarutbildningen

Så påverkas lärarutbildningen av coronapandemin

Centrala direktiv för vad som gäller Uppsala universitets studenter hittar du på universitetets hemsida.

För information och frågor om hur undervisningen organiseras på respektive institution hänvisar vi till att kontakta kursgivande institution.

Information gällande studievägledning (uppdaterad 20 augusti 2020)

För att minimera risken för samhällsspridning av coronaviruset kan du endast boka digitala möten med studievägledarna på lärarutbildningen. Vi erbjuder vägledningssamtal via telefon eller videolänk. Du kan även ringa till studievägledarna under telefontiderna. Drop-in-mottagningen är tills vidare inställd, istället erbjuder vi fler bokningsbara tider. Tveka inte att ta kontakt med studievägledningen om du har frågor om din utbildning. 

Information gällande VFU (uppdaterad 12 januari 2021)

Med anledning av den pågående coronapandemin får vi just nu många frågor om vad som gäller för VFU-kurser VT21. Vi vill därför lämna följande information:  

 • All VFU genomförs som planerat på plats i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Om skolan har eller övergår till distansundervisning under VFU-perioden följer studenten de lokala beslut som gäller för skolan och är tillsammans med handledaren delaktig i den distansundervisning som ges på skolan. Var noga med att följa förskolans/skolans riktlinjer för att minska smittspridningen.
 • För att minska belastningen på kollektivtrafiken uppmanas studenter som kan ta sig till sin VFU-plats med alternativa färdmedel att göra det. På så sätt lämnas plats åt dem som inte kan ta sig till jobb eller studier med andra färdmedel.
 • Universitetet har gjort vissa anpassningar av regelverket som rör ersättning för resebidrag. Studenter som är berättigade till resebidrag kan under HT20 och VT21 ansöka om ersättning för bilresor i samband med VFU, även när resande med kollektivtrafik till VFU-platsen är möjlig. För mer information om regler för resebidrag, följ denna länk.
 • Vi vill understryka vikten av att ni som studenter är symtomfria när ni kommer till skolan eller förskolan, följer riktlinjer om en god handhygien och håller distans. Stanna hemma om du har förkylningssymptom eller av andra skäl misstänker att du kan vara smittad. Håll dig uppdaterad om vilka riktlinjer som gäller.
 • Om du känner dig tveksam till att genomföra VFU gäller följande:

Om du ska läsa en VFU-kurs under VT21 och inte vill ta din VFU-plats i anspråk kan du välja att avregistrera dig från VFU-kursen, ansöka om studieuppehåll och genomföra VFU vid ett senare tillfälle då kursen ges. En oavslutad VFU-kurs kan påverka din behörighet till efterföljande kurser. Om du väljer att avregistrera dig från en ej påbörjad VFU-kurs ska du kontakta den kursadministratör på EDU som administrerar kursen samt VFU-handläggarna på vfu@uadm.uu.se

Om du tillhör riskgrupp kan du ansöka om studieuppehåll. Kontakta Försäkringskassan och CSN för mer information om sjukskrivning under studierna. Om du har en anhörig som tillhör en riskgrupp kontakta Försäkringskassan för att se vilka regler som gäller för dig.

Mer information om studieuppehåll hittar du här.

I övrigt gäller följande för VFU-kurser VT21:

 • Universitetet kommer inte att ställa in och flytta VFU-kurser till en annan termin. Ersättningskurs eller ersättningsuppgifter kommer inte erbjudas som alternativ till att genomföra en VFU-kurs.
 • Eventuell brist på VFU-platser löses genom par-placeringar av studenter, även på VFU-kurser som i normalfallet inte skulle ha det.
 • Ämneslärarstudenter och KPU-studenter med inriktning gymnasiet kan i vissa fall placeras i åk 7-9 även under kurserna VFU II och VFU 3.
 • I de fall en avtalskommun inte har möjlighet att placera en student som tillhör kommunen söker universitetet efter en plats i en annan avtalskommun. Tillfälligt byte av kommun kan komma att bli vanligare under VT21.
 • Om något oförutsett inträffar på din förskola eller skola, till exempel att din VFU-handledare är frånvarande under en längre tid, kontakta rektor. Om förskolan eller skolan inte kan tillhandahålla en ny VFU-handledare, kontakta VFU-samordnaren i din kommun.
 • Om du är sjuk eller har sjukdomssymptom ska du stanna hemma. Missade VFU-dagar tas igen inom ramen för kursen. Vid eventuell frånvaro bedömer VFU-kursledaren varje fall individuellt, utifrån studentens förutsättningar att uppnå kursens mål. Denna bedömning görs i samråd med handledaren.
 • Är du smittad?

För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta VFU-handledaren och sedan kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. 

Var hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar (Region Uppsala respektive Region Gotland). 

Du ska också själv rapportera om du diagnostiserats för Covid-19. Blankett för självrapportering hittar du på universitetets webbsida.

 • Har du frågor med anledning av denna information som rör VFU-placeringar kan du kontakta ansvarig VFU-koordinator:

Förskollärarprogrammet: Lennart Ericsson (lennart.ericsson@uadm.uu.se)
Grundlärarprogrammet: Mats Bratteby (mats.bratteby@uadm.uu.se)
Ämneslärarprogrammet, KPU och KKPU: Karin Lemming Sandrup (karin.sandrup@uadm.uu.se)

 • Har du frågor som rör kursens innehåll och upplägg kan du kontakta kursansvarig lärare. 

Last modified: 2021-04-20