Lärarutbildning: Studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Student sitter framför en bärbar dator på campus Blåsenhus

Lärarutbildningens studievägledare hjälper dig med:

  • funderingar kring olika lärarutbildningar
  • planering av dina studier
  • om du kommit i otakt med dina studier
  • svåra studiesituationer
  • i samband med studieuppehåll och studieavbrott
  • tillgodoräknande av kurser inom lärarprogrammen
  • om du känner att du att du behöver prata med någon om din studiesituation

Kontakta studievägledarna på lärarutbildningen

Frågor om kurser

Har du frågor kring en kurs du läser ta i första hand kontakt med den institution där du läser kursen.

Institutioner som medverkar i lärarutbildningen

Aktuell information gällande VFU

Kontakta oss på VFU-enheten 

Uppdaterad 26 augusti 2022

  • All VFU genomförs som planerat på plats i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

  • Är du gravid?

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, särskilt om de inte har vaccinerat sig. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp (Folkhälsomyndigheten 2022-06-22)

En konsekvens av detta är att några kommuner inte tillåter gravid personal att arbeta på plats i förskolor/skolor när de befinner sig i den senare delen av graviditeten. Det här innebär också att studenter som ska göra sin VFU och som tillhör ovan nämnda grupp kan nekas tillträde till förskolor/skolor. Har du frågor kontakta VFU-koordinator för specifikt program.

Last modified: 2022-08-30