Lärarutbildning: Studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Student sitter framför en bärbar dator på campus Blåsenhus

Lärarutbildningens studievägledare hjälper dig med:

  • funderingar kring olika lärarutbildningar
  • planering av dina studier
  • om du kommit i otakt med dina studier
  • i samband med studieuppehåll och studieavbrott
  • tillgodoräknande av kurser inom lärarprogrammen
  • om du känner att du att du behöver prata med någon om din studiesituation

Kontakta studievägledarna på lärarutbildningen

Frågor om kurser

Har du frågor kring en kurs du läser ta i första hand kontakt med den institution där du läser kursen.

Institutioner som medverkar i lärarutbildningen

Senast uppdaterad: 2022-08-09