Utbildningsvetenskap

Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet ansvarar för utbildning och forskning inom utbildningsvetenskaper.