Utbildningsvetenskap

Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet ansvarar för utbildning och forskning inom utbildningsvetenskaper. 

Senast uppdaterad: 2023-03-13