Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

OM VFU

Under din utbildning kommer du att genomföra så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sammanlagt 30 högskolepoäng. VFU är den mer yrkesinriktade delen av din utbildning och kan bestå av skolförlagd utbildning i förskola eller skola, utlandsförlagd utbildning i förskola eller skola samt introduktion och uppföljning av VFU-kurser. VFU ger dig möjlighet att träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Lärarutbildningen i Uppsala samarbetar med 17 kommuner i Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs och Stockholms län samt region Gotland. Uppsala universitet har VFU-avtal med följande kommuner: Uppsala, Gävle, Tierp, Sala, Heby, Västerås, Enköping, Håbo, Sigtuna, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Norrtälje, Knivsta och Östhammar samt region Gotland. Kommunerna kallas också VFU-område, Uppsala som tar emot flest studenter har två VFU-områden.

Checklista för VFU

Grundplacering i ett VFU-område

Som nyantagen student vid lärarutbildningen på Uppsala universitet kopplas du till en av de kommuner som universitetet har avtal med gällande VFU. Det blir din grundplacering i ett VFU-område. Fördelningen av nyantagna studenter sker utifrån program, ämne, pendlingstid och folkbokföringsadress. Ungefär hälften av studenterna kopplas till Uppsala kommun, resterande andel fördelas på övriga kommuner. Studenter som läser vid Campus Gotland placeras enligt lokala rutiner. Alla lärarstudenter vid Uppsala universitet, både campus- och distansstudenter, måste vara beredda på att pendlingstiden till VFU-platsen kan vara ca 90 minuter enkel resa. I undantagsfall kan pendlingstiden bli längre än så.

Studenter som läser KPU på distans
Studenter som läser KPU på distans och som bor långt ifrån avtalskommunerna grundplaceras vanligtvis inte i något av universitetets VFU-områden. För dessa studenter tecknas om möjligt lokala avtal med skolor nära hemorten. Universitetet strävar efter att ordna VFU-placering i nära anslutning till hemorten men det är inget som kan garanteras. Studenter som bor i utlandet och läser KPU distans ska räkna med att genomföra VFU i Sverige eftersom det kan vara svårt att hitta en lämplig VFU-skola i utlandet.

Studenter som har särskilda skäl för grundplacering i en specifik kommun
Du kan ansöka om att bli grundplacerad i en specifik kommun inom avtalsområdet, om du har särskilda skäl till detta. Observera att en student inte har rätt till att bli grundplacerad i ett specifikt VFU-område, lärarutbildningen strävar dock efter att ordna en lämplig placering för de studenter som omfattas av särskilda skäl. Om fler studenter önskar grundplacering än det finns platser i mottagande VFU-område ges förtur till studenter med de mest ömmande skälen. Blankett för ansökan hittar du under VFU-blanketter.

De skäl lärarutbildningen tar hänsyn till är:

  • Sociala skäl - barnomsorg d.v.s. behov av att hämta och lämna barn (egna eller sambos) inom förskoleverksamhet samt skolbarnsomsorg till och med årskurs 1. Personbevis för det yngsta barnet krävs.
  • Medicinska skäl – till exempel behov av egen sjukvård i Uppsala eller annan avtalskommun eller andra medicinska skäl som gäller studenten. Intyg från vårdgivare krävs.
  • Andra särskilda omständigheter - t.ex. vård av barn (gäller vårdnadshavare), uppdrag som studeranderepresentant i någon av UU:s kommittéer samt elitidrott. Relevant intyg krävs.

Lärarutbildningen tar inte hänsyn till följande skäl: husdjur, fritidsaktiviteter eller arbete vid sidan av studierna.

Om särskilda skäl uppkommer under din utbildning t.ex. att du får barn, blir sjuk eller en flytt som gör att restiden till VFU-platsen blir alltför lång finns möjlighet att ansöka om byte av VFU-område. Information om byte av VFU-område samt blankett för ansökan om byte hittar du under VFU-blanketter.

Mer information om VFU

VFU inom lärarprogrammen

Broschyren Studentinformation - VFU inom lärarprogrammen vänder sig till dig som studerar inom lärarprogrammen vid Uppsala universitet.

Här hittar du information om den VFU som ingår i de olika lärarprogrammen. Broschyren beskriver även organisationen kring VFU och tar upp det som är viktigt för dig som student att känna till inför och under din VFU.

VFU-koordinatorer

Vi är tre VFU-koordinatorer som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Lennart Ericsson
VFU-ansvarig för förskollärarprogrammet
Telefon: 018-471 2495
Mobil: 070-1679128
lennart.ericsson@uadm.uu.se
Lennart arbetar deltid och träffas säkrast mån, tis och ons fm

Mats Bratteby
VFU-ansvarig för grundlärarprogrammet F-3, 4-6 och VFU i utlandet
Telefon: 018-471 7641
Mobil: 070-4250938
mats.bratteby@uadm.uu.se

Karin Lemming Sandrup
VFU-ansvarig för ämneslärarprogrammet och kompletterande lärarutbildning (KPU)
Telefon: 018-471 1828
Mobil: 070-4250565
karin.sandrup@uadm.uu.se

VFU-administratörer

Vi är två VFU-administratörer som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Vi ansvarar för grundplacering i VFU-områden, handlägger ärenden vid byte av VFU-område och reseräkningar samt svarar på frågor om bland annat roterande byte, reseräkningar och VFU-placeringar.

Therese Bolin
Telefon: 018-471 2430
Mobil: 072-9999350
vfu@uadm.uu.se

Nathalie Koverman
Telefon: 018-471 1473
Mobil: 072-9999373
vfu@uadm.uu.se