Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

OM VFU

Under din utbildning kommer du att genomföra så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sammanlagt 30 högskolepoäng. VFU är den mer yrkesinriktade delen av din utbildning och kan bestå av skolförlagd utbildning i förskola eller skola, utlandsförlagd utbildning i förskola eller skola samt introduktion och uppföljning av VFU-kurser. VFU ger dig möjlighet att träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Checklista för VFU

Lärarutbildningen i Uppsala samarbetar med 17 kommuner i Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs och Stockholms län samt region Gotland. Uppsala universitet har VFU-avtal med följande kommuner: Uppsala, Gävle, Tierp, Sala, Heby, Västerås, Enköping, Håbo, Sigtuna, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands Bro, Vallentuna, Norrtälje, Knivsta och Östhammar samt region Gotland. Kommunerna kallas också VFU-område, Uppsala som tar emot flest studenter har två VFU-områden. 

Grundplacering i ett VFU-område

Observera att nedan beskrivna placeringsprocess inte gäller för de studenter som läser KPU-distans. För information om VFU-placering för KPU-distansstudenter se nästa rubrik.

När du antas till ett lärarprogram kopplas du till en av de kommuner som universitetet har avtal med gällande VFU. Det är din grundplacering i ett VFU-område. Fördelningen av nyantagna studenter sker utifrån program, ämne och pendlingstid. Hänsyn tas i möjligaste mån till folkbokföringsadress. Varje gång du har en ny VFU-kurs så återkommer du till samma område men inte nödvändigtvis till samma förskola/skola. Syftet med placeringen inom ett VFU-område är att ge dig möjlighet att följa skolutvecklingen i området över tid och därigenom utveckla en djupare förståelse för läraryrket.

Om du har särskilda skäl ska du i början av din utbildning ansöka om grundplacering i den för dig mest lämpade av våra avtalskommuner/VFU-områden. Sådana skäl kan vara sociala (egna/sambos barn som ska lämnas/hämtas på förskola, personbevis på det yngsta barnet bifogas), medicinska (läkarintyg krävs) samt andra skäl av särskild vikt (intyg/bilaga som styrker skäl bifogas).Givetvis kan det inträffa att särskilda skäl uppstår under din utbildning som gör att du behöver byta VFU-område, t.ex. att du får barn, blir sjuk eller en flytt som gör att restiden till VFU-platsen blir alltför lång. Ansökan om byte av VFU-område görs på särskild blankett före 15 oktober eller 15 april till efterföljande termin. Ansökningar om byte av VFU-område behandlas av en grupp bestående av VFU-koordinatorer och studiebevakare.

Läs mer om VFU-områden och VFU-placering i broschyren Studentinformation - VFU inom lärarprogrammen

VFU-placering för studenter som läser KPU distans

Studenter som läser KPU distans grundplaceras vanligtvis inte i någon av Uppsala universitets avtalskommuner utan lokala avtal med skolor på eller nära hemorten tecknas om det är möjligt. Universitetet strävar efter att ordna VFU-placering i nära anslutning till hemorten men det är inget som kan garanteras. Alla studenter vid Uppsala universitet, oavsett om de är campus- eller distansstudenter, måste vara beredda på att pendla i upp till 90 minuter enkel resa till sin VFU-plats. Studenter som bor i utlandet och läser KPU distans ska räkna med att genomföra VFU i Sverige eftersom det kan vara svårt att hitta en lämplig VFU-skola i utlandet.

Observera att det inte är möjligt att själv anordna med VFU-placering. Samtliga placeringar måste ske genom VFU-administrationen på Uppsala universitet och VFU-samordnare i kommunerna.

I början av varje termin får alla studenter som antagits till KPU-distans specifik information om VFU och VFU-placeringar. Denna information skickas ut via e-post.

VFU-placering i utlandet

Information om hur du ansöker och vad som kan vara bra att tänka på hittar du på hos institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

VFU-koordinatorer

Vi är tre VFU-koordinatorer som arbetar med frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Lennart Ericsson
VFU-ansvarig för förskollärarprogrammet
Telefon: 018-471 2495
Mobil: 070-1679128
lennart.ericsson@uadm.uu.se
Lennart arbetar deltid och träffas säkrast mån, tis och ons fm

Mats Bratteby
VFU-ansvarig för kompletterande lärarutbildning och VFU i utlandet
Telefon: 018-471 7641
Mobil: 070-4250938
mats.bratteby@uadm.uu.se

Karin Lemming Sandrup
VFU-ansvarig för grundlärarprogrammen F-3, 4-6 och ämneslärarprogrammen
Telefon: 018-471 1828
Mobil: 070-4250565
karin.sandrup@uadm.uu.se