Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Ansökan om tillgodoräkning

Om du har relevanta studier eller andra erfarenheter för ditt program med dig sedan tidigare så kan du ansöka om att få kurserna prövade för tillgodoräknande i programmet.

Tre olika typer av tillgodoräknande

Det finns tre olika typer av tillgodoräknanden

  1. Tillgodoräknande av utbildning som del av kurs inom program. Beslut fattas av den lärare som är examinator på kursen. Du vänder dig direkt till ämnesansvarig institution.
  2. Tillgodoräknande av utbildning som lästs vid utländskt universitet. Ansökan sker till Uppsala universitets Examensenhet. Frågor om tillgodoräkning av utländska meriter kontakta Examensenheten.
  3. Tillgodoräknande av hel kurs inom program. Ansökan sker via blanketten nedan.

Tillgodoräkning av helkurs

Det är viktigt att du själv anger vilken kurs i programmet som du anser att du kan tillgodoräkna och mot vad.

Tillgodoräkning mot tidigare läst kurs

Glöm inte att bifoga

  • kursplaner
  • litteraturlistor
  • registerutdrag (betyg) på att kurserna som du har läst måste vara inrapporterade och klara.

Tillgodoräkning mot reell kompetens i form av arbetslivserfarenhet

Glöm inte att bifoga ett intyg från arbetsgivaren på den skola där du jobbat som styrker:

  • Hur du uppfyller kursmålen i kursen du vill tillgodoräkna (se kursplan för specifika kursmål)
  • Arbetets omfattning i %
  • Hur länge du varit anställd på skolan

Tänk på att handläggningstiden kan variera, ibland ta upp till två månader.
Skicka därför in din ansökan om tillgodoräknande i god tid. Till dess att du har fått beslut om tillgodoräknandet rekommenderas du att läsa den kurs du ansökt om att få tillgodoräkna.

För att kunna ansöka om tillgodoräkning måste du vara antagen och registrerad på det program som du ansöker om tillgodoräkning i.

Ansök om tillgodoräknande

Avslag

Om du får avslag på din ansökan om tillgodoräknande har du möjlighet att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagan ska skickas till registrator@uu.se I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer. Överklagan registreras vid Uppsala universitet och skickas vidare till Överklagandenämnden som prövar ärendet.