Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Är du redan lärare?

Avsluta din utbildning, ta ut examen, sök lärarlegitimation, fortbilda dig.

Du som är lärare

Här kan du som är lärare hitta information om hur du söker lärarlegitimation, möjligheter till fortbildning samt hur du avslutar din utbildning och tar ut examen om du inte gjort det tidigare.

Examen

En examen kan utgöra en slutpunkt för dina studier, och är ett bevis på att du tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå, samt en förmåga till analytiskt och metodiskt tänkande.

Efter examen är du rustad att söka dig ut i arbetslivet utanför universitet. Beroende på examen kan du också söka till studier på avancerad nivå, eller till forskarstudier.

Så söker du examensbevis

Lärarlegitimation

Lärarlegitimation och förskollärarlegitimation infördes i skollagen 2011 och trädde i kraft 1 december 2013. Från och med detta datum får bara legitimerade lärare anställas tills vidare och sätta betyg.

Målet med legitimation är att öka kvaliteten i svenska skolan, höja statusen på yrket och tydliggöra vad en lärare och förskollärare är behörig att undervisa i.

Läs mer om lärarlegitimation på Skolverkets webbplats.

Fortbildning

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering erbjuder dig kurser, seminarier och konferenser med inriktning på språk, språkdidaktik, kultur och internationalisering såväl i Sverige som utomlands.

Avdelningen för rektorsutbildning erbjuder flera olika utbildningar:

  • Rektorsprogrammet
  • Rektorslyftet
  • Rekryteringsutbildning för blivande skolledare
  • Kurser och projekt med anknytning till kunskapsområdet utbildning

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier erbjuder kompetensutveckling och uppdragsutbildning.

Avdelningen för uppdragsutbildning har kurser inom ramen för lärarlyftet och förskolelyftet.

Behörighetsgivande kurser

Hittar du inte den information du söker?

Om du inte hittar den information du vill ha på sidan kan du maila studievagledninglu@uadm.uu.se till studievägledarna på lärarutbildningen.

Du kan även komma i kontakt med studievägledningen på andra sätt.

Fler vägar...