Senaste publikationer från fakulteten för utbildningsvetenskaper

 • Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan

  Agents and subjects: schooling and conceptions of citizenship in early nineteenth-century Sweden

  Part of History of Education, p. 297-316, 2019.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur; Göransson, Kerstin; Lindqvist,, Gunilla

  Contextualizing inclusive education in educational policy: the case of Sweden

  Part of Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2019.

  Open access
 • Fernandes, Olga Abreu

  Language workout in bilingual mother-child interaction: A case study of heritage language practices in Russian-Swedish family talk

  Part of Journal of Pragmatics, p. 88-99, 2019.

 • Bråting, Kajsa; Madej, Lars; Hemmi, Kirsti

  Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks

  Part of Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, p. 27-49, 2019.

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility

  Part of Nordicom Review, p. 23-42, 2019.

  Open access
 • Melander Bowden, Helen

  Problem-solving in collaborative game design practices: epistemic stance, affect, and engagement

  Part of Learning, Media & Technology, 2019.

  Open access
 • Sandström, Margareta; Klang, Nina; Lindqvist, Gunilla

  Bureaucracies in Schools—Approaches to Support Measures in Swedish Schools Seen in the Light of Skrtic’s Theories

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, p. 89-104, 2019.

 • Günther-Hanssen, Anna

  Begynnande naturvetenskap och könade kroppar i förskolans utelek: Emergent Science and gendered Bodies in Preschool Outdoor play

  Part of Tidskrift för Genusvetenskap, p. 8-30, 2018.

 • Hedefalk, Maria

  Diskurser om undervisning för hållbar utvecking på ett förskollärarprogram

  Part of Utbildning och Demokrati, p. 37-58, 2018.

 • Bergeå, Hanna; Kågström, Mari; Annette, Lööf; Westin, Martin et al.

  Kännedom om dilemman kan leda till bättre samverkan

  Part of Universitetsläraren, 2018.

 • Ringarp, Johanna

  En skola för alla?: Den svenska grundskolans utveckling på kommunal nivå med fokus på geografisk rättvisa

  Part of Norsk pedagogisk tidsskrift, 2018.

 • Engstrand, Rano Zakirova; Klang, Nina; Hirvikoski, Tatja; Allodi, Mara Westling et al.

  Reporting of Cultural Factors in Autism Research Publications in Sweden: Application of the GAP-REACH Checklist

  Part of REVIEW JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS, p. 390 390-407 407, 2018.

  Open access
 • Harris, Leona; Davis, Niki; Cunningham, Una; de Vocht, Lia et al.

  Exploring the Opportunities and Challenges of the Digital World for Early Childhood Services with Vulnerable Children

  Part of International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018.

  Open access
 • Alm Fjellborg, Andreas; Molin, Lena

  Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk? En undersökning med data från de nationella proven i geografi.

  Part of Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, 2018.

 • Hultin, Hanna; Eichas, Kyle; Ferrer-Wreder, Laura; Dimitrova, Radosveta et al.

  Pedagogical and Social School Climate: Psychometric Evaluation and Validation of the Student Edition of PESOC

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, p. 1-17, 2018.

 • Sundh, Stellan

  Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian and Swedish Young Learners’ Written Production in EFL - Descriptions and Comparisons of Their Use of Vocabulary

  Part of International Journal of Language & Linguistics, p. 17 17-27 27, 2018.

  Open access
 • Sundh, Stellan

  International exchange of ideas in student- interactive videoconferences: – sustainable communication for developing intercultural understanding with student teachers

  Part of Discourse and communication for sustainable education, p. 123 123-133 133, 2018.

 • Van Poeck, Katrien; Östman, Leif

  Creating space for "the political" in environmental and sustainability education practice: a Political Move Analysis of educators' actions

  Part of Environmental Education Research, p. 1406-1423, 2018.

 • Sjögren, David

  Kärleksfullt tilltal, kvarsittning eller kroppsaga: En modellgenererande undersökning om korrektionsmedel i 1800-talets folkskolereglementen

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 37-66, 2018.

  Open access
 • Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik; Anna, Larsson

  Notes from the editors

  Part of Nordic Journal of Educational History, p. 1-2, 2018.

 • Berg, Anne

  The nation in history

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 383-390, 2018.

 • Forsberg, Eva; Daniel, Sundberg

  Temaintroduktion -: Formeringen av det pedagogiska kunskapsområdet: mot ett forskningsprogram

  Part of Pedagogisk forskning i Sverige, 2018.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn

  Simulerade krig i historisk belysning

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 724-730, 2018.

 • Hallsén, Stina; Karlsson, Marie

  Teacher or friend?: consumer narratives on private supplementary tutoring in Sweden as policy enactment

  Part of Journal of education policy, 2018.

  Open access
 • Hallsén, Stina; Nordin, Andreas

  Variations on Modernisation: Technological Development and Internationalisation in Local Swedish School Policy From 1950 to 2000

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, 2018.

  Open access
 • Törnqvist, Maria

  The making of an egalitarian elite: School ethos and the production of privilege

  Part of British Journal of Sociology, 2018.

  Open access
 • Frohlich, Miguel F.; Jacobson, Chris; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F. et al.

  The relationship between adaptive management of social-ecological systems and law: a systematic review

  Part of Ecology & society, 2018.

  Open access
 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Vad är rätt när folk tycker olika?: -En berättelse om medborgardialog, makt och kritisk pragmatism

  Part of Tidskriften PLAN, p. 53 53-69 69, 2018.

 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe; Jortveit, Maryann; Lindqvist, Gunilla et al.

  A Comparative Study of Special Educator Preparation in Norway and Sweden

  Part of British Journal of Special Education, p. 256-276, 2018.

  Open access
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe; Jortveit, Maryann; Lindqvist, Gunilla et al.

  Comparative Study of Special Educator Preparation in Norway and Sweden.

  Part of British Journal of Special Education, 2018.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Olika ämnen - olika läs- och skrivarter

  Part of Lisetten, p. 38 38-40 40, 2018.

 • Bezzina, Christopher; Paletta, Angelo; Alimehmeti, Genc

  What are school leaders in Italy doing?: An observational study

  Part of Educational Management Administration & Leadership, p. 841-863, 2018.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Från källtext till elevtext: Spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass

  Part of Nordic Journal of Literacy Research, p. 98-120, 2018.

  Open access
 • Hofverberg, Hanna; Kronlid, David

  Human-material relationships in environmental and sustainability education: an empirical study of a school embroidery project

  Part of Environmental Education Research, p. 955-968, 2018.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt

  Part of Samhällsbyggaren, p. 30 30-31 31, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Försvarsarbete ur ett genusperspektiv: Recension av Klas Kronberg (red.), Sömmerskor, tornsvalor och soldater: kvinnors försvarsarbete i Sverige sedan första världskriget

  Part of Militärhistorisk Tidskrift, p. 127-130, 2018.

 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  "Doing family" at the soccer field: Creating Time and Space for Outdoor Play and Organized Leisure

  Part of Report / National Council on Family Relations, p. F4 F4-F5 F5, 2018.

 • Sumpter, Lovisa; Hedefalk, Maria

  Teachers' Roles in Preschool Children's Collective Mathematical Reasoning

  Part of European Journal of STEM Education, 2018.

  Open access
 • Zurita, Maria de Lourdes Melo; Cook, Brian; Thomsen, Dana C.; Munro, Paul G. et al.

  Living with disasters: social capital for disaster governance

  Part of Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, p. 571-589, 2018.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur; Rytzler, Johannes

  Approaching higher education with Didaktik: university teaching for intellectual emancipation

  Part of European Journal of Higher Education, p. 1 1-13 13, 2018.

  Open access
 • Freduah, George; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  Mobilising adaptive capacity to multiple stressors: Insights from small-scale coastal fisheries in the Western Region of Ghana

  Part of Geoforum, p. 61-72, 2018.

 • Nygren, Thomas; Johnsrud, Brian

  What Would Martin Luther King Jr. Say?: Teaching the Historical and Practical Past to Promote Human Rights in Education

  Part of Journal of Human Rights Practice, p. 287-306, 2018.

 • Palm Kaplan, Kristina

  Discourses in school algebra: the textbooks' different views on algebra and the positioning of students

  Part of Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, p. 47-65, 2018.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Nordmark, Jonas; Rytzler, Johannes

  Pedagogikens centrala frågor: En läsning av Klaus Mollenhauers Forgotten Connections. On Culture and Upbringing

  Part of Utbildning och Demokrati, p. 151-161, 2018.

 • Kauko, Jaakko; Wermke, Wieland

  The Contingent Sense-Making of Contingency: Epistemologies of Change in Comparative Education

  Part of Comparative Education Review, p. 157-177, 2018.

 • Le, Thinh; Cunningham, Una; Watson, Kevin

  The relationship between willingness to communicate and social presence in an online English language course

  Part of Jalt CALL journal, p. 43 43-59 59, 2018.

  Open access
 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  'Yay, a downhill!': Mobile preschool children's collective mobility practices and 'doing' space in walks in line

  Part of Journal of Pedagogy, p. 87-107, 2018.

  Open access
 • Gejard, Gabriella; Melander, Helen

  Mathematizing in preschool: Children's participation in geometrical discourse

  Part of European Early Childhood Education Research Journal, p. 495-511, 2018.

  Open access
 • Danby, Susan; Evaldsson, Ann-Carita; Melander, Helen; Aarsand, Pål et al.

  Situated collaboration and problem solving in young children's digital game play

  Part of British Journal of Educational Technology, p. 959-972, 2018.

 • Melo Zurita, Maria de Lourdes; Thomsen, Dana C.; Holbrook, Neil J.; Smith, Timothy F. et al.

  Global Water Governance and Climate Change: Identifying Innovative Arrangements for Adaptive Transformation

  Part of Water, 2018.

  Open access
 • Forsberg, Håkan

  School Choice in Ethnically and Socioeconomically Heterogeneous Residential Areas

  Part of Sociologisk forskning, p. 23-52, 2018.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia; Folkeryd, Jenny Wiksten; af Geijerstam, Åsa et al.

  Four classrooms – four approaches to reading: Examples of disciplinary reading in social science subjects in years five and twelve

  Part of L1-Educational Studies in Language and Literature, p. 1-29, 2018.

 • Hofverberg, Hanna; Maivorsdotter, Ninitha

  Recycling, crafting and learning: an empirical analysis of how students learn with garments and textile refuse in a school remake project

  Part of Environmental Education Research, p. 775-790, 2018.

 • Törnqvist, Maria

  Rethinking intimacy: Semi-anonymous spaces and transitory attachments in Argentine tango dancing

  Part of Current Sociology, p. 356-372, 2018.

 • Cunningham, Una; King, Jeanette

  Language, Ethnicity, and Belonging for the Children of Migrants in New Zealand

  Part of SAGE Open, p. 1-11, 2018.

  Open access
 • Plummer, Ryan; Baird, Julia; Bullock, Ryan; Dzyundzyak, Angela et al.

  Flood Governance: A multiple country comparison of stakeholder perceptions and aspirations

  Part of Environmental Policy and Governance, p. 67-81, 2018.

 • Wickström, Johan

  "Lars Lönnroth, Det germanska spåret - en västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien".

  Part of Historisk Tidskrift (S), p. 350-352, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Hyddans son i ett framväxande parallellskolesystem: Skolavgifter och försörjningskrav vid de svenska allmänna skolorna under 1800-talets första hälft

  Part of Norsk pedagogisk tidsskrift, p. 133-144, 2018.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur; Göransson, Kerstin; Nilholm, Claes

  Varying access to professional, special educational support: a total population comparison of special educators in Swedish independent and municipal schools

  Part of Journal of Research in Special Educational Needs, p. 225-238, 2018.

 • Hultin, H.; Ferrer-Wreder, L.; Eichas, K.; Karlberg, Martin et al.

  Psychometric Properties of an Instrument to Measure Social and Pedagogical School Climate Among Teachers (PESOC)

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, p. 287-306, 2018.

 • Andersson, Joacim; Öhman, Marie; Garrison, Jim

  Physical education teaching as a caring act: techniques of bodily touch and the paradox of caring

  Part of Sport, Education and Society, p. 591-606, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta områden

  Part of Sociologisk forskning, p. 23-52, 2018.

  Open access
 • Danielsson, Anna; Andersson, Kristina; Gullberg, Annica; Hussénius, Anita et al.

  Naturvetenskap för yngre barn – vilket kunskapsinnehåll (o)synliggörs i lärarstudenters beskrivningar av sin framtida undervisning.

  Part of Högre Utbildning, p. 1-13, 2018.

 • Nordholm, Daniel; Liljenberg, Mette

  Educational infrastructures and organisational memory: Observations from a Swedish perspective

  Part of Improving Schools, p. 255-268, 2018.

 • Rauniomaa, Mirka; Haddington, Pentti; Melander, Helen; Gazin, Anne-Danièle et al.

  Parsing tasks for the mobile novice: Orientation to the learner's actions and to spatial and temporal constraints in instructing-on-the-move

  Part of Journal of Pragmatics, p. 30-52, 2018.

 • Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla; Klang, Nina; Magnússon, Gunnlaugur et al.

  Professionalism, governance and inclusive education –: A total population study of Swedish special needs educators

  Part of International Journal of Inclusive Education, 2018.

  Open access
 • van der Burgt, Danielle

  Children's Spatialities: embodiment, emotion and agency

  Part of Children's Geographies, p. 218-219, 2018.

  Open access
 • Hemmi, Kirsti; Krzywacki, Heidi; Koljonen, Tuula

  Investigating Finnish teacher guides as a resource for mathematics teaching

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, p. 911-928, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  School competition and social stratification in the deregulated upper secondary school market in Stockholm

  Part of British Journal of Sociology of Education, p. 891-907, 2018.

  Open access
 • Ligozat, Florence; Almqvist, Jonas

  Conceptual frameworks in didactics - learning and teaching: Trends, evolutions and comparative challenges

  Part of European Educational Research Journal (online), p. 3-16, 2018.

 • Melldahl, Andreas

  Modes of reproduction in the Swedish economic elite: education strategies of the children of the top one per cent

  Part of European Societies, p. 424-452, 2018.

  Open access
 • Oljans, Emma; Elmståhl, Helena; Mattsson Sydner, Ylva; Hjälmeskog, Karin et al.

  From nutrients to wellbeing identifying discourses of food in relation to health in syllabi

  Part of Pedagogy, Culture & Society, p. 35-49, 2018.

 • Gullberg, Annica; Anderssson, Kristina; Danielsson, Anna; Scantlebury, Kathryn et al.

  Pre-service teachers' views of the child: Reproducing or challenging gender stereotypes in science in preschool

  Part of Research in science education, p. 691-715, 2018.

  Open access
 • Ryder, Jim; Lidar, Malena; Lundqvist, Eva; Östman, Leif et al.

  Expressions of agency within complex policy structures: Science teachers’ experiences of education policy reforms in Sweden

  Part of International Journal of Science Education, p. 538-563, 2018.

 • Lundmark, Sofia

  Design project failures: Outcomes and gains of participation in design

  Part of Design Studies, p. 77-94, 2018.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Intertextual content analysis: An approach for analysing text-related discussions with regard to movability in reading and how text content is handled

  Part of International Journal of Research & Method in Education, p. 142 142-155 155, 2018.

 • Marty, Laurence; Venturini, Patrice; Almqvist, Jonas

  Teaching Traditions in Science Education in Switzerland, Sweden and France: A comparative analysis of three curricula

  Part of European Educational Research Journal (online), p. 51-70, 2018.

 • Lidar, Malena; Karlberg, Martin; Almqvist, Jonas; Östman, Leif et al.

  Teaching Traditions in Science Teachers’ Practices and the Introduction of National Testing

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, p. 754-768, 2018.

  Open access
 • Danielsson, Anna; Berge, Maria; Lidar, Malena

  Knowledge and power in the technology classroom:: a framework for studying teachers and students in action

  Part of Cultural Studies of Science Education, p. 163-184, 2018.

  Open access
 • Tuvemo Johnson, Susanna; Martin, Cathrin; Anens, Elisabeth; Johansson, Ann-Christin et al.

  Older adults' opinions on fall prevention in relation to physical activity level

  Part of Journal of Applied Gerontology, p. 58-78, 2018.

 • Lundqvist, Eva; Sund, Per

  Selective traditions in group discussions: Teachers’ views about good science and the possible obstacles when encountering a new topic

  Part of Cultural Studies of Science Education, p. 353-370, 2018.

 • RENISIO, YANN; OROZCO ESPINEL, CAMILA

  La science comme moteur de légitimité au xxe siècle

  Part of Revue d'histoire des sciences humaines, 2017.

 • RENISIO, YANN

  Faire science: Le « durcissement » des sciences sociales par la National Science Foundation (États-Unis, 1945-1957)

  Part of revue d'histoire des sciences humaines, 2017.

 • RENISIO, YANN

  La contribution des enseignants du secondaire à l’enseignement supérieur en France: Effectifs, affectations, carrières (1984-2014)

  Part of Revue française de sociologie, p. 643-677, 2017.

 • Hofverberg, Hanna

  Crafting sustainability? An explorative study of craft in three countercultures as learning path for the future

  Part of Nordic Journal of Science and Technology Studies, p. 8-21, 2017.

 • Hofverberg, Hanna; Kronlid O., David; Östman, Leif

  Crafting sustainability?: An Explorative Study of Craft in Three Countercultures as a Learning Path for the Future

  Part of Nordic Journal of Science and Technology Studies, p. 8-21, 2017.

 • Svahn, Johanna; Karlsson, Marie

  Challenging the bounds of tellability: The interactional management of a bullying narrative within a girl group theme discussion

  Part of Narrative Inquiry, p. 334-356, 2017.

 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  Unmasking fake news

  Part of The Learning Teacher Magazine, p. 7 7-8 8, 2017.

  Open access
 • Nygren, Thomas

  Change: Handbook for history learning and human rights education

  Part of Intercultural Education, p. 610-611, 2017.

 • Brantefors, Lotta; Thelander, Nina

  Teaching and Learning Traditions in Children's Human Rights Curriculum Emphases in Theory and Practice

  Part of The International Journal of Children's Rights, p. 456-471, 2017.

 • Freduah, George; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  The impacts of environmental and socio-economic stressors on small scale fisheries and livelihoods of fishers in Ghana

  Part of Applied Geography, p. 1-11, 2017.

 • Forsberg, Håkan; Palme, Mikael; Börjesson, Mikael

  Le marché de l’éducation et la structure sociale: La transformation de l’enseignement secondaire supérieur suédois à la veille desréformes du libre choix

  Part of Esprit Critique: revue internationale de sociologie et de sciences sociales, p. 23 23-36 36, 2017.

  Open access
 • Hansson, Per

  Complaints about Priests in the Church of Sweden from 2001–2013

  Part of Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2017.

  Open access
 • Nilholm, Claes

  How should pupils with intellectual disabilities be educated?: A response to Gustavsson, Kittelsaa & Tøssebro

  Part of European Journal of Special Needs Education, p. 489-490, 2017.

 • Bertilsson, Emil

  La distribution sociale de professeurs dans un système scolaire basé sur un modèle de marché: Le cas de la Suède

  Part of Esprit Critique: revue internationale de sociologie et de sciences sociales, p. 5 5-21 21, 2017.

 • Håkansson, Michael; Östman, Leif; Van Poeck, Katrien

  The political tendency in environmental and sustainability education

  Part of European Educational Research Journal (online), 2017.

  Open access
 • Håkansson, Michael; Kronlid, David O. Olof; Östman, Leif

  Searching for the political dimension in education for sustainable development: Socially critical, social learning and radical democratic approaches

  Part of Environmental Education Research, 2017.

 • Bråting, Kajsa; Madej, Lars

  Generaliserad aritmetik - en bro mellan aritmetik och algebra

  Part of Nämnaren, p. 3-8, 2017.

  Open access
 • Klausen, Rita K.; Karlsson, Marie; Haugsgjerd, Svein; Lorem, Geir Fagerjord et al.

  Narrative performances of user involvement among service users in mental health care

  Part of Narrative Inquiry, p. 149-168, 2017.

 • Carlhed, Carina

  The Social Space of Educational Strategies: Exploring Patterns of Enrolment, Efficiency and Completion among Swedish Students in Undergraduate Programmes with Professional Qualifications

  Part of Scandinavian Journal of Educational Research, p. 503-525, 2017.