Unik ämnes- och kompetensbredd

Utbildning och forskning går hand i hand.

Utbildning om utbildning

Utbildning har en särställning i samhället. I både formella och informella sammanhang formar den människor och deras sätt att tänka och den har ofta en avgörande betydelse för inriktningen som livskarriären får.

Mer om fakulteten

Korta fakta

  • Antal helårsstudenter (grund och avancerad nivå): 2 751
  • Omsättning utbildning: 210 mnkr
  • Omsättning forskning: 82 mnkr
  • 3  sökbara utbildningsprogram på grundnivå
  • 5 sökbara utbildningsprogram på avancerad nivå
  • Fler än 50 kurser

(siffrorna gäller 2018)