Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Dekanus: Professor Elisabet Nihlfors, tel. 018-471 2405
Prodekanus: Universitetslektor Jonas Almqvist, tel. 018-471 2406

Utbildningsledare: Anna Hagborg, tel. 018-471 14 92 och Ulrika Wallenquist, tel. 018-471 17 28
Fakultetshandläggare: Elsa Bådagård, tel. 018-471 17 24 och Anette Bäckström, tel. 018-471 18 97

Kansli: Se 3.9.1

Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B,
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA