Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Vad forskar vi om?

Utbildningsvetenskap omfattar forskning inom områden relevanta för förståelsen av barns, ungas och vuxnas utbildning och lärande. Utbildningsvetenskap omfattar forskning inom en rad olika ämnen som ägnas åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Forskningen spänner över ett stort fält, från kunskap om praktiska metoder för undervisning till frågor om hur utbildning både bevarar och förändrar samhället.

Mångvetenskapliga samarbeten

Inom fakulteten samarbetar forskare i tematiska nätverk, så kallade forskningsnoder. Forskningsnoderna fungerar som plattform för forskningssamarbete mellan fakultetens olika enheter och externa aktörer.

Läs mer om forskningsnoderna

Hedersdoktorer

Lagerkrans

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer.

Hedersdoktorer vid fakulteten för utbildningsvetenskaper